Όροι συμμετοχής

Το δώρο του διαγωνισμού είναι μια ολόσωμη φόρμα.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 03/05/2019 στις 11:00 π.μ.

Ο αριθμός των νικητών/νικητριών είναι 1 (ένας/μία) και θα υπάρξουν και 3 (τρεις) επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Ο νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο facebook στις 03 Μαϊου 2019 στις 12:00 μ.μ.

Ο νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας (τηλ. 2392112981, email: [email protected]) για την παραλαβή του δώρου.

Σε περίπτωση που ο νικητής/νικήτρια δεν επικοινωνήσει μαζί μας μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών το δώρο θα πάρει ο 1ος επιλαχών/επιλαχούσα για τον οποίο θα δοθεί το ίδιο χρονικό διάστημα και έπειτα το δώρο θα περάσει στον 2ο επιλαχών/επιλαχούσα κτλ.

Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και η διεύθυνση αποστολής του δώρου θα πρέπει να είναι ελληνική.

Το δώρο του νικητή θα σταλεί στη διεύθυνση που θα υποδειχθεί.

Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή στα στοιχεία επικοινωνίας σας ενημερωτικών newsletters και εν γένει προωθητικού υλικού, που θα αφορούν το αντικείμενο ή δραστηριότητες της επιχειρήσης και μόνο. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους. Σε κάθε newsletter, που θα στέλνεται, παρέχονται όλοι οι νόμιμοι τρόποι για διαγραφή από αυτό.